ما مبتکر هستیم، اما در مورد آن متفکریم.

داستان من

من، مهدی رزقی یک سرامیست با تمرکز بر تکنیک راکو هستم. کارگاه من در باغ درختان مرکبات در روستای شیرسوار از شهر بابل واقع است. من فرزند آخر خانواده ای پر جمعیت و عاشق طبیعت و دوچرخه سواری و زندگی روستایی هستم. قصد مطالعه رشته عمران را داشتم در عوض، رشته خود را عوض کردم و در رشته صنایع دستی با سفال و سرامیک آشنا شدم، عاشق شدم و با روحیه شدید، مستقل، محدودیت پولی، به صورت سنتی ادامه دادم و با مدرک فوق لیسانس در رشته هنر اسلامی گرایش سرامیک فارغ التحصیل شدم. من به جایی می روم که طبیعت من را هدایت می کند، به خودم اجازه می دهم با غریزه ام هدایت شوم، در آزادی و استقلال کامل، بدون دستور و مهلت. سرگردانی موتور من است، بدون خطوط مستقیم و بدون قطعیت.


سفر خوب به سرزمین رویاهای بیداری من!

اسکرول به بالا